U77捐赠名单

感谢以下94位小伙伴对U77的支持,以捐赠时间排序。该页面将长期保留。店长代表全体店员再次感谢各位对U77的慷慨解囊。

 

昵称

捐赠U点

1

micool

100 U点

2

大章

200 U点

3

星への祈り

1000 U点

4

mmmmmm

200 U点

5

test01

100 U点

6

oyxiaopeng

1000 U点

7

esc2000

1000 U点

8

帝国兵

500 U点

9

shikiasura

1000 U点

10

maplewolfeagle

1800 U点

11

Misaka

1000 U点

12

xowlxx

10000 U点

13

无语哦。。。

1000 U点

14

dragon2631

5000 U点

15

蚩 尤

3000 U点

16

花园宝宝

1000 U点

17

伽 蓝

500 U点

18

土拨鼠

100 U点

19

死木头

1000 U点

20

a46573880

500 U点

21

ssheng

100 U点

22

zgjk1j

500 U点

23

15286385638

5000 U点

24

信天翁

300 U点

25

ch00077125

100 U点

26

逆天

1000 U点

27

zhuzuizui

100 U点

28

lincon

100 U点

29

大尾巴羊

1000 U点

30

uoguard

10000 U点

31

eng213

1000 U点

32

墨水正在快速进化

1000 U点

33

sd890083

3000 U点

34

594615097

100 U点

35

deathsz

1000 U点

36

dandruff

5000 U点

37

maxuanp

1000 U点

38

忧韵谷

5000 U点

39

jl413

1000 U点

40

糟糕艾

5000 U点

41

lbz

1000 U点

42

§心若冰清§

1000 U点

43

随心所欲

5000 U点

44

csy951753

1000 U点

45

winterly

1000 U点

46

pop_pq

1000 U点

47

天使Ω涅磐

10000 U点

48

gaoshen

100 U点

49

S E O. 然

1000 U点

50

htshts1115

500 U点

51

Avogadro

200 U点

52

ldg000

100 U点

53

限于一人的春暖

100 U点

54

杯具之癫

100 U点

55

luyou310

1000 U点

56

aasaa444

100 U点

57

454018929

100 U点

58

夏日微风凛冽

100 U点

59

cln8003

1000 U点

60

科学怪人

1000 U点

61

w797200

100 U点

62

fengetianxia

3000 U点

63

霸气十足

100 U点

64

卡特曼

1000 U点

65

不同丨物质

1000 U点

66

B52B51

5000 U点

67

冰雷

1100 U点

68

幻世顽灵

300 U点

69

yx7591753951

700 U点

70

jokerbrust

1000 U点

71

nowc

1000 U点

72

evakad

300 U点

73

忧郁的小萱萱

200 U点

74

scienyan

600 U点

75

和尚小花

10000 U点

76

zys85

1000 U点

77

噩梦の血族

1000 U点

78

ma405444

200 U点

79

willghost

1000 U点

80

gameguardian

1000 U点

81

1022716756

1000 U点

82

kez777

1000 U点

83

°CCleaner

500 U点

84

w6326913

100 U点

85

相对两无言

1000 U点

86

包丨子

500 U点

87

宝宝没海绵)

100 U点

88

十六

1100 U点

89

*_*百笑圣

100 U点

90

肥肥皂

1000 U点

91

徒步前行

100 U点

92

Saint

1000 U点

93

守望时光

1000 U点

94

eric007007

7700 U点

另有9位小伙伴要求匿名,在此一并感谢